Tjek på tegnsætningen

– et kursus om kommaerne og de andre tegn

Komma bør ikke være et ligegyldigt tegn. Hvis det var det, var der ingen grund til at sætte det. Men kommaet i Danmark er blevet både en ligegyldighed og et problembarn – alt efter med hvilken interesse man ser på det. Og resultatet er at ellers dygtige skribenter ikke kun fejler i detaljen, men simpelthen misser betydningsafgørende kommaer.

Skriverådets kommakursus handler ikke bare om kommaregler, men lige så meget om at skærpe din sproglige forståelse (og dit sætningsgrammatiske blik) så du fremover er i stand til i praksis at anvende reglerne korrekt og elegant.

Vi vil beskæftige os med både grammatisk komma og nyt komma. Grammatisk komma er det mest udbredte, mens nyt komma fra et sprogligt synspunkt er det mest anbefalelsesværdige – og derfor er et overordnet kendskab til begge kommateringspraksisser hensigtsmæssigt. Du kan under hele kurset, inkl. øvelser, holde dit fokus på den kommapraksis du selv ønsker. Der er specifikke udfordringer ved begge, men langt det meste er fuldstændig identisk for de to praksisser, eftersom kommaerne i nyt komma er en delmængde af kommaerne i grammatisk komma.

Vi kommer også ind på tegnsætning i bredere forstand, og vi kommer sågar kort ind på andre strukturskabende elementer på både sætnings- og tekstniveau.

Jeg, kursets underviser Martin Lund, har beskæftiget mig indgående med god og meningsfuld tegnsætning og kender alle regelkrinkelkroge i begge kommapraksisser. I 2009 skrev jeg speciale om kommatering og viste at korrekt, god og nuanceret tegnsætning ikke behøver at være indviklet at forstå, men snarere ligger ligefor.

Opfølgning

Der er selvfølgelig en masse kommaøvelser på kurset, men også efter kurset gives der mulighed for opfølgende kommaøvelser som en del af pakken.

Gratis online-kursus

Dansk Sprognævn har et gratis men kortfattet online-kursus, og det kan du med fordel gennemføre på forhånd. Skriverådets kursus understøtter og bygger videre på dette i både dybden og bredden, ligesom Dansk Sprognævns opdaterede grammatiske terminologi også er inkorporeret.

5-timerskursus i København, Odense og Århus.

Generelt om kurset

Pris: 2.160 kr., inkl. frokost og anden forplejning.

Maksimalt deltagerantal: 14 personer.

Klokkeslæt: 10.00-15.30.

Kursusdatoer

Odense
13. marts 2018
Sted: Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

København
14. marts 2018
Sted: København K. (konkret adr. ikke fastsat)

Århus
19. marts 2018
Sted: Studsgade 44, 8000 Århus C

København
22. maj 2018
Sted: København K. (konkret adr. ikke fastsat)

Odense
23. maj 2018
Sted: Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Århus
28. maj 2018
Sted: Studsgade 44, 8000 Århus C

Tilmelding

Skriv på en mail sammensat af “skriv” og “@skriveraadet.dk”, eller ring på 27 12 06 14.

Rabat

Begge kurser: Tager du begge Skriverådets åbne kurser, får du 25 pct. i rabat på det andet kursus.
Grupperabat: Spørg efter et tilbud hvis I er flere der vil på kursus sammen.