Virksomhedspakken

Virksomhedspakken er en generel model for hvordan et skræddersyet internt kursus kan formes. I kan bruge de trin I vil, og fylde dem efter behov. Det allerførste trin er overflødigt hvis I på forhånd ønsker et specifikt vinklet kursus:

 1. Tjek af jeres sprog og kommunikation: Jeg, Martin Lund, analyserer jeres skriftlige kommunikation – gerne hos jer på stedet. Det giver mig mulighed for at komme med input til hvilke aspekter af jeres skriftlige kommunikation det er vigtigst at arbejde med og give et løft.
 2. Møde: Sammen bliver vi enige om kursets omfang og hvad kurset skal indeholde.
 3. Kursusmoduler: Kurset afvikles i de typisk 2-8 halvdagsmoduler vi har aftalt. En del af dette kan også være en senere opfølgning.

Prisen for en samlet kursuspakke aftales individuelt.

Emner

Mine spidskompetencer strækker sig fra de tekstnære ting – sprogrigtighed, tegnsætning og godt sprog i almindelighed – til det vellykkede sprog i forhold til jeres kunder, brugere eller borgere i den konkrete sammenhæng. Desuden kan vi arbejde med at man hver især får en forbedret skriveproces uden skriveblokeringer.

Nærmere betegnet kan emnerne bl.a. være:

 • godt sprog i situationen – herunder også det rette indhold og den rette argumentation
 • inspiration til at slippe af med udtrådte klicheer og dårlige formuleringer
 • levende sprog – herunder også rytme og sætningslængder
 • individuel feedback på tekstarbejde
 • god og korrekt tegnsætning
 • sprogrigtighed (dvs. behandlingen af typiske sprogfejl)
 • en skriveproces uden skriveblokeringer
 • retorisk tekstanalyse – så I bliver bedre til at forholde jer kritisk til egne tekster
 • sprogpolitikken i jeres organisation
 • hvad lydene i sproget betyder (fonetik) – herunder også forholdet mellem skrift og tale.

Den enkelte kursuspakke kan med fordel organiseres sådan at mere elementære dele, fx tegnsætning og sprogrigtighed, ligger først, hvorefter forløbet åbner sig mere hen imod konkret værkstedsarbejde med jeres tekster og specifikke kommunikative udfordringer.

De ting Skriverådet ikke er bedst til

Hvis jeg i mødet med jer eller i analysen af jeres kommunikation opdager mangler som jeg/Skriverådet ikke er den optimale til at udbedre, vil jeg åbent påpege det og evt. anbefale andre kompetente kræfter. Det kan eksempelvis være på områder som visuel identitet, medietræning og sociale medier.

Nærmeste leder bør altid deltage

Det er aldrig formålet blot at opremse regler eller levere underholdning. Formålet skulle gerne være at videregive indsigt og forståelse, sådan så stoffet sidder fast og skaber varige løft i medarbejdernes sproglige kompetencer samt i virksomhedens sprogbevidsthed og kultur generelt.

Den nærmeste leders deltagelse i kursussessionerne er ret vigtig, uanset om det er en direktør i en mindre virksomhed eller en kommunikationschef eller mellemleder i en større. Det er alment kendt at lederens forståelse og involvering er en betingelse for at ny viden eller praksis faktisk forankres i organisationen.

Noget sådant gælder i denne sammenhæng også ”den dygtige sprogbruger” i afdelingen. Det er vigtigt at den alle andre ser op til rent sprogligt og danskfagligt, ikke har systematiske misforståelser og uvaner i sit sprog. Og hvis denne person springer kurserne over, er der stor risiko for at vedkommende genindtager det sproglige lederskab med sine sproglige misforståelser uantastet, i stedet for at hjælpe med at forankre indsigten fra kurset.

Husk at selv de dygtigste vil lære en hel del på Skriverådets kurser.