Skriv til kunden

Tekster til kunderne, brugerne eller borgerne er en afgørende del af firmaets/institutionens ansigt udadtil. Det være sig mails og svar-mails, nyhedsmails, breve og hjemmesidetekster. Disse tekster skal være korrekte og velskrevne i alle detaljer, og de skal udtrykke overskud, imødekommenhed og kvalitet.

På dette kursus kombinerer vi undervisning og workshop. Først en teoretisk baggrund om:

  • optimering af skriveprocessen
  • tekstens vinkling og læsbarhed
  • sprogrigtighed og tegnsætning.

Dernæst en workshop hvor vi arbejder helt konkret med tekster fra firmaets/institutionens dagligdag.

Omfang

Kurset tilrettelægges efter aftale. Hvis kurset eksempelvis forløber over 2 kursusdage, vil det være oplagt at den første kursusdag består af undervisning med øvelser, mens det meste af den anden kursusdag består af konkret arbejde med virksomhedens tekster – herunder også med omgivende udfordringer af sprogpolitisk eller anden karakter.

Undervisere

Martin Lund, indehaver af Skriverådet. Læs mere her.

Anders Rou Jensen er journalist og forfatter, og har igennem tre årtier fungeret som skribent i den danske dagspresse. Først som rockanmelder på dagbladet Information. Senere som musik-, film-, tv- og litteraturanmelder i Politiken. Siden er kommentarer, klummer og ledere kommet til, og i de seneste år hovedsageligt featurejournalistik for bl.a. Weekendavisen, Jyllands-Posten, Information, Berlingske Tidende, Euroman og Ud & Se. Han har været medforfatter – eller såkaldt ghostwriter – på flere biografier, og som forfatter har Anders Rou Jensen bl.a. skrevet Roskilde Festivalens 25-års jubilæumsbog Mellem Drømme og Drøn og udgivet tre digtsamlinger. Nu ansat som redaktionssekretær og pr-medarbejder i Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek.