Foredrag/oplæg

Jeg giver med største fornøjelse en sproglig peptalk, vitaminindsprøjtning eller perspektivering. Emnerne oplistet på denne side er forslag som kan drejes i den ene eller anden retning og have den længde I ønsker. Jeg kan også tale om andre specifikke emner, bare spørg. Under alle omstændigheder vil de være let tilgængelige, tankevækkende og underholdende.

M.v.h.
Martin Lund

Hieronymusdagen 2017

Hieronymusdagen 2017 på Københavns Universitet havde undertitlen ‘Nuancer i dansk: Fornyelse og/eller forarmelse’, og jeg var en af de inviterede indsparkere.

En platform for forståelse eller en plat form for forståelse?

Det velskrevne og det grammatisk korrekte er stærkt forbundne. Hvis vores skriftsprog skal kunne nydes som et grundlag for fælles forståelse og ikke bare kastes på gulvet foran læseren som en bunke saml-selv-brokker, må vi overholde sprogets indre logik og sammenhæng.

Denne sproglige opsang understreger logikken bag de vigtigste grammatiske færdselsregler og giver tip til at undgå typiske sprogfejl.

Komma – hvad gik galt?

Danmarks førende tegnsætningsekspert skærer igennem misforståelserne – der er mange! – og forklarer hvad der er op og ned på kommaet. Undervejs vil der være interessante og sjove eksempler på at kommaer ikke er ligegyldige.

Lyd & levedygtighed i vores sprog

Er der fornuft i det når nogen taler om lyse og mørke vokaler? Hvorfor skriver vi ”fisk” og siger ”fesg”? Og hvorfor er det så svært at holde rede på betydningen af henholdsvis ”horisontal” og ”vertikal”?

Når sprogeksperter forklarer sprogets udvikling og analyserer nye ords egnethed og holdbarhed, glemmes ofte det fonetiske. Men ordenes lyd forklarer mere end man umiddelbart tror – og også mere end sprogvidenskaben traditionelt anerkender. Dette vovede og morsomme oplæg udvider din sprogforstand med en dimension du ikke bør være foruden.