Skriv til kunden

Tekster til kunderne, brugerne eller borgerne er en afgørende del af firmaets/institutionens ansigt udadtil. Det være sig mails og svar-mails, nyhedsmails, breve og hjemmesidetekster. Disse tekster skal være korrekte og velskrevne i alle detaljer, og de skal udtrykke overskud, imødekommenhed og kvalitet.

På dette kursus kombinerer vi undervisning og workshop. Først en teoretisk baggrund om:

  • optimering af skriveprocessen
  • tekstens vinkling og læsbarhed
  • sprogrigtighed og tegnsætning.

Dernæst en workshop hvor vi arbejder helt konkret med tekster fra firmaets/institutionens dagligdag.

Omfang

Kurset tilrettelægges efter aftale. Hvis kurset eksempelvis forløber over 2 kursusdage, vil det være oplagt at den første kursusdag består af undervisning med øvelser, mens det meste af den anden kursusdag består af konkret arbejde med virksomhedens tekster – herunder også med omgivende udfordringer af sprogpolitisk eller anden karakter.

Mange tak for to meget inspirerende dage med jer ved roret. Jeg vil gerne sige at alle virksomheder – med respekt for sig selv og egen kunnen – bør afholde et kursus som dette med jer. Det var meget inspirerende og lærerigt, og vi har allerede den første dag efter kursets afslutning for alvor taget læren i brug.

Inge Nilsson, statsautoriseret revisor og indehaver af SkatteInform, marts 2015

Skriverådet
2018-04-14T17:20:19+02:00
Mange tak for to meget inspirerende dage med jer ved roret. Jeg vil gerne sige at alle virksomheder – med respekt for sig selv og egen kunnen – bør afholde et kursus som dette med jer. Det var meget inspirerende og lærerigt, og vi har allerede den første dag efter kursets afslutning for alvor taget læren i brug. Inge Nilsson, statsautoriseret revisor og indehaver af SkatteInform, marts 2015
0
0
Skriverådet

Undervisere

Martin Lund, indehaver af Skriverådet. Læs mere her.

Anders Rou Jensen er journalist og forfatter, og har igennem tre årtier fungeret som skribent i den danske dagspresse. Først som rockanmelder på dagbladet Information. Senere som musik-, film-, tv- og litteraturanmelder i Politiken. Siden er kommentarer, klummer og ledere kommet til, og i de seneste år hovedsageligt featurejournalistik for bl.a. Weekendavisen, Jyllands-Posten, Information, Berlingske Tidende, Euroman og Ud & Se. Han har været medforfatter – eller såkaldt ghostwriter – på flere biografier, og som forfatter har Anders Rou Jensen bl.a. skrevet Roskilde Festivalens 25-års jubilæumsbog Mellem Drømme og Drøn og udgivet tre digtsamlinger. Nu ansat som redaktionssekretær og pr-medarbejder i Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek.