Jeg hedder Martin Lund, jeg er cand.mag. i dansk og retorik, og det er mig der står bag Skriverådet.

Sprognørd er nok den hurtigste måde at karakterisere min faglighed på, og med ”sprog” – dette mærkelige, dobbelttydige ord – skal underforstås dansk, nærmere betegnet skriftlig dansk.

Min interesse for det danskfaglige og for det gode og korrekte sprog kommer ikke af en interesse i regelrytteri og korrekthed for korrekthedens egen skyld. Den udspringer snarere af kærligheden til det velskrevne sprog. For mig er det korrekte sprog derfor egentlig blot en del af vejen til det gode sprog og den vellykkede kommunikation. Og jeg er god til at forklare detaljen ud fra det højere formål – uanset om det i snæver forstand handler om korrekt/ukorrekt, eller om det på andre måder angår det mere eller mindre velskrevne.

Referencer

Dette er ikke en udtømmende liste over referencer. Snarere er det et forsøg på at vise en bredde i kraft af mine vigtigste arbejdsroller:

Kurser

Rolle: kursustilrettelægger og -leder
Ud over en række åbne tegnsætnings-, sprogoptimerings- og skrivekurser har jeg holdt kurser for institutioner og arbejdspladser såsom Digitaliseringsstyrelsen, Rambøll, SkatteInform, Slagelse Sprogcenter (dvs. deres lærere), TV 2 Net, UC Syddanmark (lærere) og nogle mindre advokatfirmaer, blot for at nævne nogle få eksempler.

Derudover har jeg holdt mindre oplæg forskellige steder.

Forlaget Alkalær

Rolle: faglig redaktør og korrekturlæser
Alkalær-metoden er en trinvis indføring i læsning. De første trin holder sig inden for bogstavernes grundlyde og suppleres med læse-selv-bøger der er 100 procent lydrette. Herefter bygges der på med ’det hemmelige alfabet’, altså tegn for de ikke-alfabetiserede lyde, og dermed overgangen til egentlig normal læsning. Jeg er korrekturlæser på alle udgivelser og har også en del at sige mht. ændringsforslag og meddigteri. Desuden er jeg faglig redaktør på visse mere grammatisk teoretiske udgivelser.

Mit samarbejde med Alkalær har cementeret og styrket mit øre for fonetik, og det har også trænet min forståelse for at skrive i et ukompliceret sprog til børn.

Tænketanken Mandag Morgen m.v.

Rolle: korrekturlæser
Jeg har i mange år været korrekturlæser for det der i dag hedder Tænketanken Mandag Morgen. Teksterne er typisk rapporter målrettet beslutningstagere. Desuden er det blevet til mange ugebreve – cirka hvert andet – dog heri hjulpet af mine optrænede studentermedhjælpere.

Arbejdet for Mandag Morgen er med til at holde min politiske og samfundsmæssige paratviden up to date, men giver mig også mulighed for over tid at se hvor sproget bevæger sig hen, også hvad fejl angår.

Ud over Mandag Morgen læser jeg korrektur for en række andre organisationer, typisk på rapporter henvendt til beslutningstagere.

Jesper Ralbjerg

Rolle: korrekturlæser & sproglig sparringspartner
Det har været en fornøjelse at læse korrektur og give sproglig sparring på Jesper Ralbjergs to egne bøger ”Tyve Tinder i Tour de France” og ”Calcio Italiano” fordi han skriver frisk og flydende, med stort ordforråd og med forsvindende få fejl. Det giver et overskud til at pudse formuleringerne af når de en sjælden gang halter, og luge ud i det der er for meget, så resten står så meget desto stærkere.

Tegnsætningen i korrekturarbejdet

Hos Alkalær og Jesper Ralbjerg bruger vi nyt komma, mens det hos Mandag Morgen og mange andre er grammatisk komma. Se mere om forskellen på de to her.

Retskrivningspolitiet

… er Skriverådets tidligere navn. Grunden til navneskiftet er at det tidligere navn signalerede en for snæver horisont i forhold til hvad jeg reelt laver og kan lave. Samtidig lyder Skriverådet også noget venligere, og det er jeg begyndt at gå mere op i.

Artikler om sproget

DDO som åndelig infrastruktur, Sprog & Samfund, 2021, nr. 4, side 6-7
også publiceret hos POV. International.

Helsætningsstrukturen som grammatisk gøgeunge, Sprog & Samfund, 2021, nr. 3, side 16-17

Fire artikler til Altinget om politikernes uheldige påvirkning af sproget:

  1. Politikernes og sprogets røde linjer (3. dec. 2017)
  2. Politikerne forurener vores sprog (27. jan. 2018)
  3. Kondomsprog og falsk iboende vækst (20. feb. 2018)
  4. Pas på dobbelthedernes dumhed (22. marts 2018)

Læserbrev i Politiken om metodisk fejl i et speciale om komma (6. marts 2015)

Skammermagtens år, Kforum, 8. jan. 2014

Vi sætter. Også punktummer., Kforum, 21. august 2013

Dystermulens år, Kforum, 11. jan. 2012

Stvaekontrol – om T9-“ordbogen”, Kforum, 24. nov. 2010

K-klicheer, Kforum, 25. feb. 2009

Politiets sprogperle, Kforum, 28. jan. 2009

Helt vildt fucked, Kforum, 30. sept. 2008

Kommareligiøs formørkelse, Kforum, 27. august 2008

Skriftsproget mister mening, kronik i Weekendavisen, 25. juli 2008

Hvorfor ord dør, Kforum, 27. sept. 2006

Desuden har jeg i perioden fra august 2008 til marts 2009 skrevet en række sprogklummer i fagbladet Journalisten. Endelig har jeg i perioden fra juli 2009 til april 2016 blogget – ofte om sproglige ting – på bloggen Kommakommunikation.

Kort og kronologisk uddannelses-cv

HTX (Ringsted-Næstved), Ry Højskole (journalistisk linje), grunduddannelsen af nordisk (dvs. dansk) på Odense Universitet, retorik på Københavns Universitet, IT-Højskolen i Kbh., selvvalgt praktik i Egmont Koncernkommunikation, selvvalgt praktik hos Advice A/S, dvs. hovedsageligt på Kforum, og endelig overbygningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (altså ”dansk”) på Københavns Universitet.

Det noget afsøgende og omvejsprægede forløb er gået hen og blevet afgørende for min særlige profil.

For det første fik jeg den dybe grammatik og sætningsgrammatik ind med modermælken to gange, nemlig på grunduddannelsen af dansk og igen på retorik – færdigheder som udviklede sig til en decideret interesse da jeg skulle lave mine afsluttende opgaver, herunder speciale, på danskstudiet i Kbh.

For det andet beskæftigede jeg mig bredt med journalistik og kommunikation, såvel i kraft af min praktik som i teoretisk form på overbygningen af dansk (bl.a. initierede, interviewede til og redigerede jeg sammen med nogle studiekammerater antologien ”Politisk spin”), inden jeg drog konklusionen om at jeg hellere ville være sprognørd. Men det betyder at jeg ikke kun forstår mig på detaljen, men også har flere typer af blik på helheden. Og det er faktisk i spændet mellem detalje og helhed at det er interessant.

Kontakt

Skriv på en mailadresse sammensat af “skriv” og “@skriveraadet.dk”, eller ring på 27 12 06 14.

Kommer til hele landet

Skriverådet er en enkeltmandsvirksomhed og dermed synonym med mig. Jeg er en midtsjællænder der på forunderlig vis er bragt til det midtjyske højland. Men min primære base er faktisk København. Derfor kommer jeg lige så gerne til København for oplæg og kurser som enhver aktør bosat i Kbh. K. Af samme grund lægger jeg ingen rejseudgifter på fakturaen – det gælder faktisk uanset hvor jeg skal hen i landet.