Skriverådets kurser

Skriverådet holder åbne kurser såvel som interne kurser. Find de enkelte kurser i menuen eller herunder.

Åbne kurser – online

Åbne kurser inkluderer i øjeblikket Optimér dit skriftsprog og Tjek på tegnsætningen som begge forbinder fundamentale grammatiske byggesten med det gode, skønne sprog. Niveauet på begge kurser er højt, forstået på den måde at selv de dygtigste får nye ahaoplevelser og et klarere, stærkere og mere flydende sprog ud af det.

Samlet kan de to kurser ses som et todageskursus i sprogrigtighed, grammatik og tegnsætning.

Åbne kurser holdes for tiden kun som live-online-kurser. Det betyder også at prisen er sat ned fra hhv. 2.100 og 2.300 kr. til hhv. 1.100 og 1.200 kr. Et kursus fordeles i grove træk på to formiddagssessioner af cirka 2 timers varighed, og hvis der er deltagere nok, kan man frit vælge mellem formiddags- og aftensessioner. Desuden er der øvelser mellem de to sessioner samt efter kurset.

Kommende åbne kurser

Der er i øjeblikket ikke fastsatte datoer for kommende åbne kurser. Vi holder i stedet kurser når der er tilmeldte nok. Det betyder altså at du bare skal henvende dig. Så får du en prognose, som snarest muligt afløses af faste datoer. Som en af de først tilmeldte har du naturligvis indflydelse på datoerne, og når de ligger fast, skrives de også her.

Interne kurser

Interne kurser – det man også kunne kalde virksomhedstilpassede eller skræddersyede kurser – tilrettelægges ganske enkelt ud fra en samtale om hvad netop jeres virksomhed, afdeling eller mindre gruppe har brug for at få styrket eller ændret. Emnerne her tages fra en større sproglig, skriveprocessuel og retorisk værktøjskasse og møntes så på netop jeres type af tekster og arbejdsmæssige sammenhænge.

En kursuspakke kunne indeholde følgende trin. Det første trin er dog overflødigt hvis I på forhånd ønsker et specifikt vinklet kursus:

 1. Tjek af jeres sprog og kommunikation: Jeg, Martin Lund, analyserer jeres skriftlige kommunikation – gerne hos jer på stedet. Det giver mig mulighed for at komme med input til hvilke aspekter af jeres skriftlige kommunikation det er vigtigst at arbejde med og give et løft.
 2. Møde: Sammen bliver vi enige om kursets omfang og hvad kurset skal indeholde.
 3. Kursusmoduler: Kurset afvikles i de typisk 2-8 halvdagsmoduler vi har aftalt. En del af dette kan også være en senere opfølgning.

Prisen for en samlet kursuspakke aftales individuelt.

Eksempler på emner til interne kurser

Mine spidskompetencer gælder alle sider af det skriftsproglige – fra detaljerne i korrekt og velskrevet sprog, til det mere overordnede kommunikative. Følgende punkter kan give en ide om hvilke emner jeg kan behandle. De skal ikke ses som stift opdelte, men snarere som aspekter jeg kan trække mere eller mindre på:

 • godt sprog i situationen – herunder også det rette indhold og den rette argumentation
 • hjælp til at slippe af med ‘orgacentrien’ og blive mere modtagerfokuseret
 • inspiration til at slippe af med udtrådte klicheer og dårlige formuleringer
 • levende sprog – herunder også rytme og sætningslængder
 • individuel feedback på tekstarbejde
 • god og korrekt tegnsætning
 • sprogrigtighed (dvs. behandlingen af typiske sprogfejl)
 • oplæring af korrekturlæsere
 • en skriveproces uden skriveblokeringer
 • retorisk tekstanalyse – så I bliver bedre til at forholde jer kritisk til egne tekster
 • sprogpolitikken i jeres organisation
 • hvad lydene i sproget ‘betyder’ (fonetik) – herunder også forholdet mellem skrift og tale.

Ved nogle kursuskoncepter er jeg ikke nødvendigvis den eneste underviser, se fx Skriv til kunden.

NB: Jeg har ingen grund til at beskæftige mig med andet end det jeg er bedst til. Så hvis I har udfordringer som jeg ikke er den rette til at behandle, vil jeg straks sige det og evt. anbefale andre kompetente kræfter til de dele. Det kan eksempelvis være på områder som stemmetræning, medietræning,  sociale medier, nye medier, layout eller visuel identitet.