Skriverådets kommakursus

Tjek på tegnsætningen

– et kursus om kommaerne og de andre tegn

ONLINE

Komma bør ikke være et ligegyldigt tegn. Hvis det var det, var der ingen grund til at sætte det. Men kommaet i Danmark er blevet både en ligegyldighed og et problembarn – alt efter med hvilken interesse man ser på det. Og resultatet er at ellers dygtige skribenter ikke kun fejler i detaljen, men simpelthen misser betydningsafgørende kommaer.

Skriverådets kommakursus handler ikke bare om kommaregler, men lige så meget om at skærpe din sproglige forståelse (og dit sætningsgrammatiske blik) så du fremover er i stand til i praksis at anvende reglerne korrekt og elegant.

Kommatering med og uden (automatisk) startkomma

Vi vil beskæftige os med både det konventionelle grammatiske komma og nyt komma. De to kaldes også hhv. komma med startkomma og komma uden startkomma, men denne terminologi er groft misvisende idet der også er startkommaer i nyt komma, blot ikke så mange.

Grammatisk komma er det mest udbredte, mens nyt komma fra et sprogligt synspunkt er det mest anbefalelsesværdige – og derfor er et overordnet kendskab til begge kommateringspraksisser hensigtsmæssigt. Her kan du læse mere om forskellen på de to.

Du kan under hele kurset, inkl. øvelser, holde dit fokus på den kommapraksis du selv ønsker. Der er specifikke udfordringer ved begge, men langt det meste er fuldstændig identisk for de to praksisser, eftersom kommaerne i nyt komma er en delmængde af kommaerne i grammatisk komma.

Andre interpunktionstegn og strukturerende elementer

Det er ikke kun et kommakursus. Vi kommer også ind på tegnsætning i bredere forstand, eksempelvis hvordan det er med tegnsætning i forbindelse med citationstegn, hvornår semikolon bruges bedst henholdsvis ukorrekt, og ikke mindst hvornår punktum bruges til at skabe ufuldstændige sætninger på en henholdsvis god måde og en meget uhensigtsmæssig måde. Desuden kommer vi ind på hvordan småord og andre elementer i teksten også bruges til at skabe struktur og klarhed.

Underviser

Jeg, kursets underviser Martin Lund, har i mange år beskæftiget mig indgående med god og meningsfuld tegnsætning og kender alle regelkrinkelkroge i begge kommapraksisser. I 2009 skrev jeg speciale om kommatering og viste at korrekt, god og nuanceret tegnsætning ikke behøver at være indviklet at forstå, men snarere ligger ligefor. Censor Henrik Galberg Jacobsen, som faktisk er arkitekten bag nyt komma, gav det 12. Efterfølgende blev specialet læst af den legendariske (og kommainteresserede) sprogmand Erik Hansen, og det gjorde han efter eget udsagn ”med glubende interesse og megen glæde”.

Opfølgning

Der er selvfølgelig en masse kommaøvelser på kurset, men også efter kurset gives der mulighed for opfølgende kommaøvelser som en del af pakken.

Online-kursus

Dansk Sprognævn har et gratis men kortfattet online-kursus, og det kan du med fordel gennemføre på forhånd. Det er for kort til at cementere tingene, men kan være fint som en kickstart forud for Skriverådets kursus.

Generelt om kurset

Form: Live-online-kursus med hjemmeøvelser og individuel sparring.

Pris: 1.100.

Maksimalt deltagerantal: 12 personer.

Underviser: Martin Lund.

Klokkeslæt: 2 x kl. 10.00-12.00 (eller 19.00-21.00).

Kursusdatoer

I øjeblikket fungerer det sådan at der bliver kursus når der er tilmeldte nok. Således skal du bare henvende dig, og så får du en prognose, som senere afløses af faste datoer (som du også har indflydelse på hvis du er en af de først tilmeldte).

Senere kommer Skriverådet til at slå faste datoer op som den normale fremgangsmåde. Men vi skal lige i gang.

Tilmelding

Skriv på en mail sammensat af “skriv” og “@skriveraadet.dk”, eller ring på 27 12 06 14.

Rabat

Begge kurser: Tager du begge Skriverådets åbne kurser, får du 25 pct. i rabat på det andet kursus.
Grupperabat: Spørg efter et tilbud hvis I er flere der vil på kursus sammen.
Særlig situation: Hvis du har få midler, fx er studerende, kan du få en særlig pris, men det vurderes individuelt og kræver at du spørger uopfordret.

[testimonial_rotator id=949]